Crimptechniek

Het begrip crimpen stamt uit het Engels waar "to crimp" betekent: persen, indrukken, plooien of ook nog plooiend vervormen.

In de elektro-installatie wordt met crimpen het mechanisch samendrukken van een huls bedoeld met als doel een vaste mechanische verbinding tussen de geleider en de verbinder tot stand te brengen.

Crimpverbinden hebben grotendeels de plaats ingenomen van soldeerverbindingen en hebben sinds hun ontstaan hun nut bewezen. Toch zijn ze pas betrouwbaar wanneer ze voldoen aan de vereiste DIN-normen.

Voorwaarde is dat de geleider, het contact, het crimpgereedschap en de instelling van het gereedschap op elkaar zijn afgestemd.

Dat betekent meer specifiek:

     

  1. Geleider en verbinder moeten met hun capaciteiten bij elkaar passen. De afstriplengte net als de plaatsing van de geleider in de verbinder moeten voldoen aan de respectieve eisen van de verschillende verbinders.

  2. Geleider en verbinder moeten in het crimpprofiel worden gelegd dat overeenkomt met de soort en de capaciteit en daar correct worden gepositioneerd. Voor een paar crimpverbindingen bestaat er een positioneerhulp, die dat positioneren gemakkelijker maakt. Bij sommige crimpprofielen kan na het vercrimpen aan de hand van controlepunten worden getest of de vercrimping in het juiste profiel werd uitgevoerd.

  3. De crimpdruk moet gelijkmatig op het hele crimpprofiel worden overgebracht. De beste resultaten daarbij behalen tangen met een parallel verlopende crimpbeweging. Crimptangen zijn in het algemeen ingesteld op een welbepaalde crimpdruk. Een dwangsluiting garandeert dat die ook volledig op het contact wordt overgebracht. Dat betekent dat de tang pas weer kan worden geopend wanneer de vercrimping betrouwbaar werd uitgevoerd.
Desktop Mobile